אחי, שחרר לחץ #שינוי


שינוי אמיתי

שינוי אמיתי בעסק, מתחיל משינוי בתוכי. כאשר 'אקבל' את עצמי כמו שאני, כאשר אראה שצורה טובה גם את הצדדים שנראים 'חולשות שלי', כאשר אעשה 'שולם' עם עצמי, העניינים יתחילו לזרום. כן, פשוט מאוד. העסקים יתחילו לזרום.

קרא עוד