מענק לימודים


הביטוח הלאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים 

למשפחות שבראשן הורה עצמאי (כלומר משפחות חד הוריות) 

ומשפחות שלהן 4 ילדים ויותר, הזכאיות לקצבת ילדים ומקבלות קצבת קיום 

(נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, אזרח ותיק או שאירים). 

למשפחות אלה משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים.

בשנת הלימודים תשע"ט (2019-2018)

 ישולם המענק עבור ילדים שנולדו בתאריכים מ-1.1.2001 עד 31.12.2012 .


סכום המענק - 1,006 ש"ח לכל ילד.

המענק ישולם לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים עד 11 באוגוסט 2018.

קראו עוד